De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht wordt, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie naar verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen (waaronder schade) van activiteiten die op basis van deze site worden ondernomen.

Aan de teksten, prijzen en afbeeldingen op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden.